Sabit Ödeme Sistemi

Sabit Ödeme Sistemi

Sistemin Avantajları

1) Kış aylarında yükselen doğal gaz kullanımı, bu dönemde faturaların da yükselmesine neden oluyor. İGDAŞ, ısınma faturasını uzun bir döneme yayarak daha küçük parçalar halinde ödenmesini sağlıyor

2) Ayrıca abone Sabit Ödeme Sitemi’ne geçerek son ödeme tarihini kendisi belirliyor ve böylece bütçesini ödeme tarihine göre ayarlayabiliyor.

Uygulama Nasıl Başlıyor?

Doğal gaz kullanımına geçmiş olan abonenin varsa geçmiş tüketimine bakılıyor, eğer geçmiş tüketimi yoksa (yeni kullanıcı ise) kendi sınıfındaki diğer abonelere göre tüketim miktarı belirleniyor. Sabit Ödeme Sistemi’ne geçerken yapılan sözleşmede abone tarafından belirlenen son ödeme tarihine göre aylık olarak sabit tüketimli fatura tahakkuk ediliyor.

Bu Sisteme Kimler Başvurabilir?

Sabit Ödeme Sistemi’ne aşağıdaki şartları sağlayan tüm evsel ve ticari aboneler başvurabilir:

  • Doğal gaz kullanımına geçmiş olmak,
  • Fatura borcu bulunmamak, (Abonenin ödenmemiş faturası varsa son ödeme tarihini geçmemiş olması gerekmektedir.)
  • Kendi adına başvuruda bulunmak.
  • Korrektörlü aboneler Sabit Ödeme Sistemine başvuruda bulunamaz.

Başvurular Nerelere Yapılabilir?

Sabit Ödeme Sistemi ile ilgili başvurular, www.igdas.istanbul adresinden, 153 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayarak veya İGDAŞ Hizmet Binalarındaki “Tahakkuk ve Tahsilat Takip Şeflikleri”nden yapılabilir.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

• Kimlik Fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası,
• Doğal gaz Tesisat Numarası

Not: 
1) Merkezi sistem ısınma yapan bina başvurularında, apartman yöneticisinden yetkili olduğuna dair karar defteri ve apartman kaşesi,
2) Ticari başvurularda, yetki belgesi, imza sirküleri, kaşe,
3) Sözleşmenin 3. şahıslar tarafından yapılmak istenmesi durumunda noterden vekâletname alınması. 

Dikkat!  
Sabit Ödeme Sistem Sözleşmesi, sözleşmenin yapıldığı tarihe göre belli bir süreyi (12 ay veya üzeri) kapsar. Abonenin sözleşme bitiminde herhangi bir başvuruda bulunmaması halinde sözleşme kendiliğinden yenilenir. Abonenin sistemden çıkmak veya sözleşmeyi fesih etmek istemesi (taşınma, ölüm vs.) durumunda mahsuplaşma yapılarak sözleşme sona erdirilir.

Müşteri istediği bir tarihte Sabit Ödeme Sistemi'nden çıkabilir. Sabit Ödeme Sistemi'nden çıkan bir Müşteri, girmiş olduğu dönem sona ermeden tekrar bu sisteme giriş yapamaz. Sabit Ödeme Sistemi'ne kabul tarihinden itibaren mahsuplaşma tarihine kadar süreçte sabit faturalarda yeralan "düzeltme katsayısı" - "ortalama birim fiyat" - "ortalama üst ısıl değer" değişimlerinden kaynaklanacak farklar mahsuplaşmada dikkate alınır. Sabit Ödeme Sistemi sona erdiğinde gerçek tüketimlerine bakılarak tahakkuk edecek olan mahsuplaşma faturası ile aboneler borçlu veya alacaklı olabilmektedir.

Sabit Ödeme Sistemine müracaat için TIKLAYINIZ..