Bağlantı Anlaşması

Bağlantı Anlaşması


Doğal gaz bağlantı anlaşması yapılması ve doğal gaz dağıtım şebekesi hattının bina iç tesisatına bağlanması için gerekli hattın projelendirilmesi, imalatı, kontrol ve onay işlemlerini kapsar. Bu işlemler için bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcisi tarafından bağlantı anlaşması imzalanır ve işlem esnasında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen Abone Bağlantı Bedeli alınır.

Abone Bağlantı Bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir.  Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bedelin iadesi yapılamaz.

Konut amaçlı kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut harici kullanımlar için abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 200 m2’ si için 3.458,00 TL + KDV +Damga Vergisi, 200 m2’ den büyük yerlerde ilave her 100 m2 için 3.008,00 TL + KDV + Damga Vergisi tahsil edilir.

Konut harici binada bağlantı anlaşması işlemlerinde (Münferit Bağlantılar Dahil);

Konut harici doğal gaz kullanacak abonelerin; bağlantı hattı veya servis hattı (konut binada münferit bağlantı) abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından dağıtım şirketlerine veya sertifikalı firmalara yaptırılır.

Dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV ve Damga Vergisi hariç)

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneden alacağı bağlantı hattı kontrol bedeli ilk 100 metrelik bağlantı için 2.360,00 TL + KDV + Damga Vergisi, ilave her metre için 15 TL + KDV + Damga Vergisi eklenir.

Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara EPDK'nın web sayfasındaki ilgili linkinden ulaşabilirsiniz.


Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;

Bağlantı anlaşması işleminizi, İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Şefliklerine başvurarak veya https://internetsubesi.igdas.istanbul linki üzerinden gerekli evrakı yükleyerek ALO 153 Çağrı Merkezi aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa İGDAŞ yasal süre içerisinde servis kutusu bağlantısını yapacaktır. 

 

Bağlantı anlaşması formu için tıklayınız!

Bağlantı ve Abonelik Sözleşmesi formu için tıklayınız!

Mesafeli Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması formu için tıklayınız!

Mesafeli Doğal Gaz Bağlantı Ve Abonelik Sözleşmesi formu için tıklayınız!

 

Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;

Doğal gaz hat talepleriniz için aşağıda ilçenizin bağlı olduğu İGDAŞ Müşteri Hizmetleri Şeflikleri'ndeki ilgili birimler ile görüşerek bağlantı anlaşması işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

 AVCILAR MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ

 Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü,
 Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören,
 Küçükçekmece, Silivri ve Zeytinburnu


İletişim: Üniversite Mh. Toker Kardeşler Sk. No:5 Parseller AVCILAR / İST.  Tel: (0212) 499 11 11
 

SULTANGAZİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ  Arnavutköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Gaziosmanpaşa,
Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli

İletişim: Cumhuriyet Mh. N.Fazıl Cad. No:3 SULTANGAZİ / İST. Tel: (0212) 499 11 11
 

 SANCAKTEPE MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ 

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy, Maltepe,
Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli,Şile,  Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar

 İletişim: Madenler mahallesi, Palandöken caddesi, No:10/1 ÜMRANİYE / İST.  Tel: (0212) 499 11 11


BAĞLANTI ANLAŞMASI  İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

a)  Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik ibrazı,

b)  Müracaat eden kişi; mülk sahibi ise tapu ibrazı, kiracı ise tapu ibrazına ilave olarak  abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratının ibrazı.

c)  Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı anlaşması yapılmış ise binanıza ait bağlantı nesnesi veya binadaki herhangi bir tüketim noktası numarası talep edilir,

Vekâlet ile yapılacak işlemlerde vekâletnamelerde, “İGDAŞ” ibaresi ve Doğal gaz ibaresinin geçmesi ya da  “bütün resmi ve özel kuruluşlar şeklinde, nezdinde işlem yapılacak yerin belirtilmesi yeterlidir”  ancak her halükârda yetki açısından yapılacak işlemin(abonelik ve /veyabağlantı sözleşmesi yapmaya, sözleşme(lerin) feshine, para almaya, vb.) ibraz edilen vekaletnamede açıkça belirtilmiş olması gereklidir. Aksi halde vekaletname hangi iş için verilmişse ancak o konuda geçerli olacaktır.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

  • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen Kimlik Belgesi,
     
  • Tapu sahibi yabancı müşteriler, göç idaresinden belge almadan mülk sahibi olmuş ve vergi numaraları yok ise Potansiyel Vergi Numarası alarak işlemleri yapılır.

​* İstisnai haller kapsamındaki yabancılardan hüviyet varakası ibrazı talep edilir.

Not: Yabancı uyruklu vatandaşlarımız, gerekli evraklar ile sadece şubelerimizden ve Alo 153 üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.


BİNANIZA İLK KEZ DOĞAL GAZ TALEBİNDE BULUNDUĞUNUZDA GEREKLİ EVRAKLAR 

1)      Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,
2)      05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi ya da bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı,

Apartmanda;

a)  Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

        • Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları, 
        • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

b) Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğal gazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

c) Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

d)  Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3)      Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu ibrazı, kiracı ise mülk sahibinin onay verdiğini gösterir imzalı dilekçenin ibrazı,

4)      Resmi Kimlik İbrazı (TC Kimlik Numaralı)

 

Evrak Yükleme