Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 Sm3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..

1.9.2021 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı0,179139851,906048
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı0,152902821,626886
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı0,205794082,189649
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı0,180652821,922146
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı0,205794082,189649
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı0,180652821,922146
CNG Üreticileri (0-300.000 metreküp)0,261520862,782582
CNG Üreticileri (0-300.000 metreküp)0,23247952,473582
CNG Üreticileri(300-800.000 metreküp arası)0,261520862,782582
CNG Üreticileri(300-800.000 metreküp arası)0,23247952,473582
CNG Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)0,204479222,175659
CNG Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)0,233520582,484659
CNG Üreticileri Çatalca (0-100.000 metreküp arası)0,261931772,786954
CNG Üreticileri Çatalca (0-100.000 metreküp arası)0,232890412,477954
CNG Üreticileri Çatalca (100.000-300.000 m3 arası)0,206653382,198792
CNG Üreticileri Çatalca (100.000-300.000 m3 arası)0,235694742,507792
CNG Üreticileri Çatalca (300.000 metreküp üzeri)0,235694742,507792
CNG Üreticileri Çatalca (300.000 metreküp üzeri)0,206653382,198792
Elektrik Üreticileri(0 - 100.000 metreküp arası)0,261520862,782582
Elektrik Üreticileri(0 - 100.000 metreküp arası)0,23247952,473582
Elektrik Üreticileri(100-300.000 metreküp arası)0,261520862,782582
Elektrik Üreticileri(100-300.000 metreküp arası)0,23247952,473582
Elektrik Üreticileri(300-800.000 metreküp üzeri)0,23247952,473582
Elektrik Üreticileri(300-800.000 metreküp üzeri)0,261520862,782582
Elektrik Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)0,233520582,484659
Elektrik Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)0,204479222,175659
Elektrik Üreticileri Çatalca(0 - 100.000 m3 arası)0,232890412,477954
Elektrik Üreticileri Çatalca(0 - 100.000 m3 arası)0,261931772,786954
Elektrik Üreticileri Çatalca(100-300.000 m3 arası)0,235694742,507792
Elektrik Üreticileri Çatalca(100-300.000 m3 arası)0,206653382,198792
Elektrik Üreticileri Çatalca(300-800.000 m3 arası)0,206653382,198792
Elektrik Üreticileri Çatalca(300-800.000 m3 arası)0,235694742,507792
Elektrik Üreticileri Çatalca(800.000 m3 üzeri)0,206653382,198792
Elektrik Üreticileri Çatalca(800.000 m3 üzeri)0,235694742,507792
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp)0,178728941,901676
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp)0,206478942,196936
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp)0,23162022,464439
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)0,203619922,166516
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)0,178478661,899013
Serbest Tüketici Düz.(800.000 üzeri metreküp)0,178478661,899013
Serbest Tüketici Düz.(800.000 üzeri metreküp)0,203619922,166516
Konut (0 - 800.000 metreküp)0,178728941,901676
Konut (800.000 üzeri metreküp)0,150728661,603753
Konut Çatalca (0 - 100.000 metreküp)0,179139851,906048
Konut Çatalca (100.000 üzeri metreküp)0,152902821,626886
taşıma müşterileri için birim fiyat0,008708550,092659
KDV Hariç bedeldir.

1-Dağıtım Şirketine Sözleşme Süresi içerisinde Kademe-2 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterisinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi sonu itibarı ile Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; Dağıtım Şirketinin söz konusu serbest tüketicilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin bedel, müşterilerimize her türlü güncellemelerden ari olarak iade edilecek veya tahakkuk edecek yeni faturalarınızdan mahsup edilecektir.Çekiş Miktarları toplamının 300.000 m3 tüketim miktarının altında kalması durumunda; sözleşmesi fesih olan serbest tüketici müşterileri için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

2-Dağıtım Şirketi tarafından Kademe-1 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi içinde Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) aşması durumunda, Dağıtım Şirketinin Sözleşme Yılı başından itibaren söz konusu Serbest Tüketicisinin Aylık Fiili Çekişleri üzerinden her Ay için bildirimin yapıldığı Aya kadar hesaplanan Kademe fiyat farkına ilişkin bedel, Aylık Tüfe değişim oranları ile güncellenerek müşterilerimize tahakkuk ettirilecektir.

3-Yıllık tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için uygulanacak Doğal Gaz Satış Fiyatı, Tarife'de yer alan Serbest Olmayan Tüketici(Abone) fiyatı olacaktır.