Gizlilik Koşulları Ve Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması

İGDAŞ olarak kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti konusu Şirketimiz için büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin korunması amacıyla, Şirketimiz tarafından gereken güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrollerin uygulanması birincil hedefimizdir.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili riskleri yönetmek için gerekli olan teknik iyileştirmelerin yanı sıra, iş süreçlerini ve prosedürleri içine alan bir yönetişim sistemi oluşturularak, bu sistemin sürekli olarak geliştirilmesi ve güncel tutulması gerekmektedir. Bu doğrultuda oluşturduğumuz sistemin ana prensipleri; özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, güvenilirlik, hukuk kurallarına uygunluk ve şeffaflıktır.

Şirket genelinde bilgi güvenliğinin uluslararası standartlar doğrultusunda daha etkin yönetilmesini sağlamak için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygun hareket ediyoruz.

Bilgi güvenliğini sağlamak ve özellikle siber saldırılara karşı savunmamızı en yüksek düzeyde tutmak için şirketimizin güvenlik sistemlerini güçlendirmeye devam ediyoruz.

İGDAŞ tarafından edinilen kişisel bilgileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmamakta ve yalnızca talep ettiğiniz hizmeti yerine getirme amacına uygun olarak işlenmektedir.

İGDAŞ tarafından yönetilen verilerin, değişikliğe uğramaması, kaybolmaması, hasar görmemesi veya yetkisi olmayan kişilerce kullanılmaması için; idari ve teknik güvenlik önlemleri uygulamakta ve kişisel verilerin korunması hususunda gereken özeni göstermektedir.

Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, “KVKK Aydınlatma Metnimizi” inceleyerek kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

İGDAŞ, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların, Şirketin güvenlik politikalarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır.

Web sitemizden üçüncü taraf web siteleri gibi bazı elektronik ortamlara bağlantı verilmektedir. Web sitemizde yer alan taahhütler ve ilkeler diğer üçüncü taraf ortamları kapsamamaktadır. Buna bağlı olarak, bu ortamlarda oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan İGDAŞ sorumlu tutulamaz.

Web sitemizden daha iyi faydalanabilmeniz için çerez kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Web sitemizdeki tüm dokümanlar İGDAŞ'ın mülkiyetindedir. Kod ve yazılım dâhil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz ve çoğaltamazsınız.

Web sitemizin değerli ziyaretçileri, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Web sitemizde yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin eksik veya hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

Web sitemize giriş yapılması, yukarıda belirtilen koşulları kabul edildiği anlamına gelmektedir. İGDAŞ, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın bu bilgileri değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.